Pravidla používání

Pravidla používání serveru wetwo.cz1. wetwo.cz je webový seznamovací a komunikační server provozovaný fyzickou osobou, dále jen Provozovatel.

2. server wetwo.cz poskytuje registrovaným uživatelům možnost elektronické komunikace mezi registrovanými uživateli. Server wetwo.cz tedy umožnuje seznámení, hledání nových kamarádů a další druhy komunikace mezi registrovanými členy. Veškeré služby, které Provozovatel poskytuje, jsou zdarma s výjimkou nadstandartních funkcí VIP, které jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníků. Provozovatel dále umožnuje registrovaným uživatelům možnost nahrávat na server wetwo.cz vlastní fotografie, obrázky, kresby, hudbu a videa a podobný elektronický materiál. Veškeré služby, které poskytuje webový server wetwo.cz jsou určeny pro soukromé osoby a podnikatelské subjekty, dále jen Uživatele.

3. Provozovatel nezodpovídá za Uživateli publikovaný a zveřejňovaný nebo jinak sdílený materiál jako jsou fotografie, videa a obrázky a nenese žádnou zodpovědnost v případě porušení autorských práv.

4. Veškerý obsah, který je na serveru wetwo.cz publikován je vkládán Uživateli, kteří registrací souhlasí že budou nést veškeré případné důsledky v případě porušení autorských práv při zveřejnění děl pro která nevlastní autorská práva.

5. Uživatel svou registrací dále souhlasí, že nebude zveřejňovat pornografické materiály, nebude se chovat v prostředí a mezi ostatními uživateli serveru wetwo.cz vulgárně. Dále že veškeré uváděné profilové informace budou pravdivé a nesmyšlené.

6. Uživatel bere na vědomí že v případě zneužití jeho uživatelského jména a hesla mohou nastat vážná bezpečnostní rizika jeho ostatních účtům které má zaregistrovány na jiných serverech sítě internet. Proto dle předchozího textu tohoto bodu, uživatel souhlasí a bude tak konat v maximální možné míře a nebude nikomu sdělovat své uživatelské jméno a heslo a nebude ani umožnovat jiným osobám využívat jeho uživatelský účet na serveru wetwo.cz.

7. Uživatel bere na vědomí, že služby serveru wetwo.cz nelze nijak právně ani soudně vymáhat.

8. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které wetwo.cz nabízí.

9. Na našich webových stránkách se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají.

10. Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb wetwo.cz věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby wetwo.cz mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.

11. Provozovatel dále prohlašuje, že veškeré informace uváděné o vaší osobě jako je e-mailová adresa a jméno neposkytne třetí osobě a ani je nebude zobrazovat na jiných serverech.

12. Provozovatel negarantuje 100% dostupnost webového serveru wetwo.cz, která je dána možnými výpadky elektrických energií, internetu či poruchou hardwaru serveru.

13. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za pravdivost uváděných údajů a informací a za případné škody v souvislosti s těmito uváděními údaji a informacemi zveřejněných na serveru wetwo.cz.

14. Z důvodu bezpečnosti mají Uživatelé výslovně zakázáno nahrávat viry a škodlivé kódy. Nebudete se pokoušet zjistit přihlašovací údaje ani získat přístup k účtu patřícímu někomu jinému. Nebudete šikanovat, zastrašovat ani obtěžovat žádného uživatele. Nepoužijete wetwo.cz k činnostem nezákonným, klamavým, škodlivým nebo diskriminačním. Nebudete vyvíjet žádnou činnost, která by mohla způsobit ztrátu funkčnosti, přetížení nebo nesprávnou funkci nebo vzhled wetwo.cz, jako je útok s cílem odepření služby nebo narušení vykreslování stránek nebo jiné funkce serveru wetwo.cz.

15. Nebudete napomáhat k porušování tohoto Prohlášení nebo našich zásad a podmínek a ani je podněcovat.

16. Uživatel má zakázáno registrovat nebo zakládat více účtů.

17. Uživatel má zakázáno službu používat ke komerčnímu obohacení.

18. Uživatel prohlašuje, že při používání služby wetwo.cz bude respektovat práva druhých. Tedy bude respektovat práva dalších uživatelů a nebude je nijak pohoršovat nebo omezovat.

19. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit. Provozovatel je oprávněn zamezit přístupu uživateli, který poruší tyto podmínky, a vyhrazuje si právo i na zrušení uživatelského profilu bez udání důvodu. Tyto podmínky zároveň platí pro všechny Uživatele vč. návštěvníků, kteří nejsou registrovaní.

20. Registrovaný uživatel vyjadřuje svou registrací souhlas se zasíláním obchodních nabídek partnerů společnosti provozovatele nebo marketingových novinek provozovatele (tzv. direct mail – obchodní sdělení) na uvedený e-mail. Registrovaný uživatel je oprávněn svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu kdykoliv odvolat formou písemného sdělení zaslaného na adresu sídla provozovatele dále k tomuto účelu smí využít odkaz pro zrušení registrace, který je automatickou součástí jemu zasílaných emailových zpráv.