Ochrana osobních údajů

Schromažďování osobních údajů
Při registraci vašeho profilu na seznamce WeTwo.cz dochází k uložení vaší IP Adresy, zadaných informací a kontaktních údajů včetně vaší e-mailové adresy. Tyto údaje nebudou nikdy poskytnuty třetí osobě ani nikde zveřejněny.

Webové Cookies
Při používání webových stránek wetwo.cz dochází ke komunikaci mezi serverem a vaším prohlížečem pomocí cookie, které obsahují anonymní identifikátor.

Kontaktujte nás
Pokud máte dotazy, neváhejte nás kontaktovat.